Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021

Khách hàng có cần thứ bạn bán

1. Keyword Planner
2. Quan sát và nghe ngóng
3. Google xu hướng.
4.Dùng google search


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét