Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

1. Cứ làm tới đi
2. Lời nói cảm ơn
3. Đúng giờ
4. Hướng tới sự đơn giản
5. Sử dụng ngữ pháp thành thạo.
6. Học cách nói xin lỗi.
7. Hãy chủ động
8. Đặt câu hỏi tại sao.
9. Biến im lặng thành bản chất.
10. Đặt kỳ vọng.
11. Nhận trách nhiệm.
12. Nói không.
13. Học, học nữa học mãi.
14. Hãy tưởng tượng và hình dung mỗi ngày.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét