Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

3 Bước Để Con Nghe Lời | Nguyễn Thị Lanh

- Không an toàn

    +chửi mắng, chê bai, so sánh, nói điểm xấu

-Khi nào trẻ cảm thấy an toàn. Khi ở đó con được là chính con

    +Khen ngợi, ghi nhận, cho con được quyền quyết định, đôi khi sai vẫn ổn thôi con à.

Giải pháp:

Bước 1: Thấu hiểu

    +Nhu cầu của con, lắng nghe con, trở thành đồng bọn.

Bước 2: Đồng hành

    +Dã ngoại cùng con, chơi cùng con, v.v...

Bước 3: Dẫn dắt

    +Định hướng con, tương lai của con, muốn trở thành ai, có những phẩm chất như thế nào, biết làm gì.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét