Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Có 2 thứ này đảm bảo tự tin ( Danh sách những nỗi sợ hãi)
Bước 1: Liệt kê những nỗi sợ hãi của bản thân
Bước 2: Nhìn danh sách đó mỗi ngày
Bươc 3: Tạo mỗi quan hệ lành mạnh với những vấn đề đó
    + Chấp nhận
    +Giải quyết 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét